top of page

Συμβεβλημένες Εταιρείες / Οργανισμοί

Η εύρεση ταλαντούχων και καταξιωμένων μηχανικών είναι μια συνεχής, χρονοβόρα, επίπονη και οικονομικά επιβαρημένη διαδικασία για τις Εταιρείες / Οργανισμούς. Ως συνήθως θα πρέπει να γίνει πρώτα η προκήρυξη της θέσης, στη συνέχεια η λήψη βιογραφικών σημειωμάτων, να ακολουθηθεί μια διαδικασία προσωπικών συνεντεύξεων ενώ σε σπάνιες περιπτώσει μπορεί να συνοδεύεται από εξέταση τεχνικών δεξιοτήτων χωρίς όμως στο τέλος να διασφαλίζεται το γεγονός ότι ο επιλεγόμενος θα είναι όντος ο επαγγελματίας που αναζήτα η Εταιρία ή ο Οργανισμός.

 

Η ομάδα του CUBEiE προωθεί μια έξυπνη και ευρέως γνωστή διαδικασία για την εύρεση νέων ταλέντων, αυτή της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική πέραν του ότι είναι ελκυστική για τους φοιτητές/ απόφοιτους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις, εργασιακή εμπειρία και να αναζητήσουν νέες ευκαιριών, δίνεται επιπλέων η ευκαιρία στις Εταιρίες/Οργανισμούς να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τις δυνατότητες τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και έτσι θα είναι πολύ πιο σίγουροι για το άτομο που επιλέγουν να γίνει μέρος της ομάδας.

 

Η διαδικασία της Πρακτικής Άσκηση μοιάζει με παίγνιο μεταξύ δύο που στο τέλος πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση

Download our call for Internship partners in PDF

Τέσσερεις λόγοι για τους οποίου η Εταιρείες /Οργανισμοί θα πρέπει να προωθούν την διακασία της πρακτικής άσκησης.

1.  Πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση

 

Από τη μια πλευρά οι καταρτιζόμενοι είναι πρόθυμοι να μάθουν και να αποκτήσουν την πολύτιμη εμπειρία μέσω της κατάρτισης. Ως εργοδοτούμενοι είναι σε θέση να κατανοήσουν το εργασιακό περιβάλλον και τις ανάγκες της Εταιρείας/Οργανισμός σας, ενώ την ίδια στιγμή έχουν την ευκαιρία να επιδείξουν τις ικανότητες, τι δεξιότητες και την προσωπικότητά.
 

Από τη άλλη πλευρά οι συμβεβλημένες  οι Εταιρείες/Οργανισμοί θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τον καταρτιζόμενο υπό πραγματικές συνθήκες και στο τέλος της κατάρτισης να τον προσλάβει χωρίς κανένα ίχνος ενδοιασμού. Ένα σωστό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης αφενός μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες μάθησης για τον ασκούμενο και αφετέρου δε μια  σημαντική και αξιόλογη βοήθεια για την Εταιρεία/Οργανισμό σας.

2. Είναι μια καλή μακροπρόθεσμη επένδυση.

 

Είναι πολύ πιθανόν ο καταρτιζόμενος από την Εταιρίας / Οργανισμό σας να αποτελέσει βραχυπρόθεσμα μέλος της ομάδας σας.  Συνεπώς η Εταιρία / Οργανισμός σας μπορεί να εκμεταλλευτεί την περίοδο της κατάρτισης ώστε να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σύμφωνα με τις δικές τις ανάγκες ή/και απαιτήσεις, χωρίς ουσιαστικό κόστος.

 

Σημειώνεται ότι η περίοδος της κατάρτισης στις πλείστες των περιπτώσεων χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά ταμεία ή κονδύλια χωρίς οποιαδήποτε άλλη οικονομική στήριξη από το φορέα εισδοχής. Ως εκ τούτου η εκπαίδευση και καθοδήγηση από το είδη υπάρχον προσωπικό της εταιρίας αποτελεί το  μόνο και ουσιαστικό ‘’κόστος’’ της εταιρείας/ Οργανισμού.

 

Συνεπώς αφενός η επένδυση στη κατάρτιση είναι οικονομικά συμφέρουσα και αφετέρου δε ως επένδυση φαίνεται να είναι αρκετά αποδοτική .   

3. Αυξάνει την παραγωγικότητα

 

Αν η ανάθεση των εργασιών/ δραστηριοτήτων γίνει από την Εταιρεία / Οργανισμό με γνώμονα τα δυνατά στοιχεία τις προσωπικότητας τους καταρτιζόμενου, τότε ο τελευταίος θα φέρει εις πέρα την εργασία τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αρκετό ενθουσιασμό και ζήλο για την επόμενη αναθέτουσα εργασία.

 

Είναι καλύτερο στον καταρτισμένο να μην αναθέτονται εργασίες ή δραστηριότητες οι οποίες μπορεί αν είναι άγνωστες για αυτόν ή πέραν των δυνατοτήτων του γιατί μετά θα χάσει το ενδιαφέρων του και θα μειωθεί η παραγωγικότητά του. Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των καθηκόντων και των εργασιών που πρέπει να αποπερατωθούν και να είστε σίγουροι ότι ο καταρτιζόμενος θα σας το ανταποδώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

4. Νέες και καινοτόμες ιδέες 

 

Καθώς οι καταρτιζόμενοι ενδυναμώνουν τις γνώσεις τους και επιταχύνουν τις εμπειρίες τους μπορεί η Εταιρία /Οργανισμός σας να ‘’εκμεταλλευτεί’’ τη γνώμη ή/ και τις ιδέες τους. Οι νέοι Μηχανικοί είναι εφοδιασμένοι με φρέσκες ιδέες και γνώσεις οι οποίες αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν βοηθήσουν στη βελτίωση ή/και ανάπτυξη της δικής σας Εταιρία /Οργανισμό.

 

Σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο όπου οι Εταιρίες /Οργανισμοί  μαστίζονται από την οικονομική κρίση, η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι τα βασικότερα συστατικά που θα τις κρατήσουν ανταγωνιστικές και  ζωντανές στην αγορά.

Ως εταιρεία ή Οργανισμός θα σας ενδιέφερε να παρέχει ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης; Μην διστάσετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας μας

Επίσης, σας προτείνουμε να ρίξετε μια ματιά στο ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης Μηχανικών που προσφέρει το Εκπαιδευτικό Κέντρο Εφαρμοσμένης Μηχανικής

bottom of page